2012. február 22.

Hamvazószerda
Bizony, vége a farsangolásnak, itt a böjt ideje. Húshagyó kedd után ma van Hamvazószerda, a negyvennapos böjt kezdete. Ez a nap ünnep a katolikus egyházban, nem szabad mosni, húst fogyasztani, és ha lehet, ajánlatos a böjt naplementéig.

Egészen biztosan nem véletlen, hogy ez az időszak újhold idejére esik, ami a természetgyógyászok szerint a legmegfelelőbb időszak a szervezet méregtelenítésére, a böjtre.

Az ünnep, nevét onnan kapta, hogy az első keresztények (akik a szokást a zsidó hitvilágból vették át) ezen a napon, bűnbánó, vezeklő célzattal hamut szórta a fejükre. Ma ez a szokás már nem él, helyette a templomokban a pap, a tavalyi barkaszentelésről megmaradt barka hamujával rajzol keresztet a hívek homlokára, miközben felszólít: "Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”.
Ehhez a naphoz köthető bibliai részlet: "16 Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. 17. Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg; 18. Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván." (Máté 6)És egy gyönyörű, kortalan vers, Ballasi Bálinttól: Adj már csendességet

1 Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr!


2 Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére!


3 Nem kicsiny munkával, fiad halálával váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg!


4 Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló.


5 Jóvoltod változást, gazdagságod fogyást ereszthet-e?
Engem, te szolgádat, mint régen sokakat, ébreszthet-e?

6 Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem igéd szerint,
Megadod kedvessen, mit ígérsz kegyessen hitem szerint,


7 Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát;


8 Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván, haljak meg nyugodván, bú s kín nélkül!Na, meg még egy:-) Nem bírom megállni, imádom ezeket a verseket:-))


Ady Endre: Nagyböjti dal
(részlet)
Ördög lát oly bűnbánókat,
Amilyenek mi vagyunk:
Hamut hintünk a fejünkre
És — mégiscsak mulatunk.
Eltemettük a farsangot
S a gond mégis messze száll,
Jelszavunk még csak a régi:
Éljen herceg Karnevál.

0 megjegyzés: